כף-אווז מבאישה תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Chenopodium vulvaria