שום ארדל פארק אלוני השרון, 7-3-13 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Allium erdelii