שום ארדל תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Allium erdelii