שמשון קהירי נחל גשרון , 6-2018 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Helianthemum kahiricum