שמשון קהירי תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Helianthemum kahiricum