חומעה עטויה תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Rumex occultans