חומעה עטויה ליד חוות חפציבה - חדרה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Rumex occultans