סייגית מבריקה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Anthriscus lamprocarpus