סייגית מבריקה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Anthriscus lamprocarpus