לשון-פר מדברית הרי אילת תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Anchusa milleri