לשון-פר מדברית הרי אילת, 3-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Anchusa milleri