אלניה איזמלנית תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Helothamnus acutifolius