אלניה איזמלנית בקעת עובדה, 13.1.2013 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Helothamnus acutifolius