22 אשל הערבה תמונה הבאה  © Photo: Dar Ben-Natan  
 
Tamarix aravensis