22 אשל הערבה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dar Ben-Natan  
 
Tamarix aravensis