אלמוות הכסף תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Paronychia argentea