אלמוות הכסף תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Paronychia argentea