לחך שסוע תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Plantago coronopus