לחך שסוע נחל ערוד , 3.2020 תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Plantago coronopus