שום שחור אזור אקאמס קפריסין, 4-2012 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allium basalticum