שום שחור הגן של אילן טל בכפר יהשע, אפריל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Allium basalticum