כתמה עבת-שורשים , ינואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Leontodon tuberosus