כתמה עבת-שורשים יער בן-שמן, ינואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Leontodon tuberosus