אוכם מצרי נחל פראן , 2-2019 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Suaeda aegyptiaca