אוכם מצרי בריכות הדגים שדה אליהו תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Suaeda aegyptiaca