מצילות ארוכות-עוקץ תמונה קודמת  © Photo: Oron Yaakov  
 
Leopoldia longipes