מצילות ארוכות-עוקץ תמונה הבאה  © Photo: Oron Yaakov  
 
Leopoldia longipes