ארביס נאה "גן ארץ ישראלי" בנתיב הל"ה, 6-3-2011 תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Arabis turrita