ארביס נאה תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Arabis turrita