שום הרשת בורות לוץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Allium dictyoprasum