שום הרשת בקעה, 3-09 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Allium dictyoprasum