גביעול אשון נס ציונה, 5-1010 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Velezia rigida