מצמרת שעירה תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Lasiurus scindicus