מצמרת שעירה תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Lasiurus scindicus