עפרון מפושק תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Eremopyrum bonaepartis