עפרון מפושק תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Eremopyrum bonaepartis