זוטת סיני תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Micromeria sinaica