זוטת סיני תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Micromeria sinaica