דנדנה רפואית תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Ceterach Asplenium