דנדנה רפואית תמונה קודמת  © Photo: Amikam Shoob  
 
Ceterach Asplenium