מלוח קטן-עלים תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Atriplex glauca