מלוח קטן-עלים תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Atriplex glauca