ספלילה מצויה תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Hydrocotyle ranunculoides