ספלילה מצויה גולן ליד צומת האמיר, 31-10-08 תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Hydrocotyle ranunculoides