לוף ארץ-ישראלי תמונה קודמת  © Photo: Giora Pinhasi  
 
Arum palaestinum