לוף ארץ-ישראלי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Giora Pinhasi  
 
Arum palaestinum