אחיגזר ההרים תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Oralya daucoides