אחיגזר ההרים תמונה הבאה  © Photo: Oz Golan  
 
Oralya daucoides