שום קולמן דימונה, 5-07 תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Allium kollmannianum