שום קולמן דימונה, מאי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Allium kollmannianum